Az általunk használt könyvelő program óriási előnye, hogy ráépül egy olyan, analitikus adatokig benyúló, struktúrált adatkinyerés (Microsoft Power BI), amelyből vezetői és egyéb szakmai döntések megalapozását szolgáló bármilyen, a könyveléssel egyidejűleg frissülő kontrolling riport létrehozható.

Az adatkinyerés a dimenziók szerinti bontásban könyvelt tételek szintjén valósul meg

A sztenderd riportjaink a szolgáltatás részét képezik, de bármilyen egyedileg igényelt riport kifejlesztésével és folyamatos biztosításával is állunk rendelkezésükre. A kontrolling riportjaink a könyvelésen kívüli egyéb adatbázisok adatainak egyidejű bemutatására is alkalmasak (pl. terv adatok külső adatbázisban, tény adatok könyvelésben, terv-tény összehasonlítás kontrolling riportban).

A Microsoft Power BI licensz havidíját a havi könyvelési díj magában foglalja.

Belső vállalatirányítási rendszerrel rendelkező vállalkozás esetén egyedileg tudjuk felmérni azt a további adatkört, ami a könyvelési feladatok elvégzése érdekében kinyerhetőek (iktatott számlák, készlet információk, stb.)

 

A megoldásainkkal járó előnyök

Mintha saját belső kontrollingot működtetne!

  • A BI megoldásunk alkalmazása jelentősen csökkentheti az ügyféloldali kontrolling erőforrás igényt, mivel a felépítésre kerülő adatkapcsolatok szükségtelenné teszik a kontrolling terület információ kinyerésre, és táblázatok „gyártására” irányuló erőfeszítéseit. A felszabaduló idő stratégiai vagy napi szintű döntéshozatal érdemi támogatására fordítható.
  • A megoldásunkkal elkerülhető, vagy mérsékelhető az ERP-t használó vállalkozásoknál a vállalatirányítási rendszer többlet információ kinyerésre irányuló, rendkívül költséges fejlesztése. 
  • Akár több független rendszerből (könyvelés, vállalatirányítási szoftver, egyéb adatbázisok) kinyerhető információk (pénzügyi, termelési, terv-tény adatok, stb.) egy felületen elérhetőek.
  • Cégcsoport: cégcsoportok esetén a megoldásunkkal – megfelelő jogosultsági szintekkel - lehetőség nyílik csoporttagok könyvelésén alapuló információk egy felületen történő publikálására
  • Az üzleti információk weben, vagy mobil platformra optimalizáltan, földrajzi helytől függetlenül elérhetővé válnak.